Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Ahşap üst yüzey işlemcisi işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Ahşap üst yüzey işlemcisi işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat