Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ahşap iskelet imalatı kurs programını bitiren bireyin, 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması, 2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve tekniklerine uygun olarak ahşap iskelet imalatı yapması amaçlanmaktadır.KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ahşap iskelet imalatı kurs programını bitiren bireyin, 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması, 2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve tekniklerine uygun olarak ahşap iskelet imalatı yapması amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat