Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Doğrama ve Kaplama

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Doğrama ve Kaplama kurs programını bitiren bireyin, 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, 2. Ahşap doğrama ve kaplama işlemlerini yapabilmesi amaçlanmaktadır

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Doğrama ve Kaplama kurs programını bitiren bireyin, 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, 2. Ahşap doğrama ve kaplama işlemlerini yapabilmesi amaçlanmaktadır
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat