Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Çatıcılığı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Çatıcılığı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Çatıcılığı

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat