Rüzgar Ve Güneş (Hibrit) Enerji Sistemi Geliştirme Ve Uyum Eğitim

Rüzgâr ve Güneş (Hibrit) Enerji Sistemi kurs programını bitiren bireyin,

1. Rüzgâr türbini ve ekipmanlarını monte ederek kontrol sistemi vasıtasıyla hibrit enerji sistemini çalıştırması,

2. Güneş panelleri ve ekipmanlarını monte ederek kontrol sistemi vasıtasıyla hibrit enerji sistemini çalıştırması, amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Rüzgâr ve Güneş (Hibrit) Enerji Sistemi kurs programını bitiren bireyin,

1. Rüzgâr türbini ve ekipmanlarını monte ederek kontrol sistemi vasıtasıyla hibrit enerji sistemini çalıştırması,

2. Güneş panelleri ve ekipmanlarını monte ederek kontrol sistemi vasıtasıyla hibrit enerji sistemini çalıştırması, amaçlanmaktadır.

Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 24 ay çalışmış olmak.

WhatsApp chat