İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre

İş sağlığı ve güvenliği Med Danışmanlığın en büyük önceliğidir ve sıkı bir denetime tabiidir. Bütün çalışmalar üst düzey güvenlik protokolleri ve risk analizleri ile güvenli bir hale getirilir. Kaliteli ve verimli eğitimin yolu güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçmektedir. Bu sebeple Med Danışmanlık, çalışanlarını ve eğitim verdikleri çalışanların sağlığını ve güvenliğini gözetir, ve bu sayede iş kazalarının yaşanmasını engeller. Bunları sağlamak amacıyla Med Danışmanlık yetkilileri sıkı bir denetime tabidir.

Med Danışmanlığın amacı:

• Riskleri en aza indirerek kazaların ve yaralanmaların önüne geçmek,
• Acil durumlarda uygulanacak talimatlar ve kurallar belirlemek,
• Çalışanlara mevcut standartlara göre mesleki eğitim vermek ve iş güvenliği hakkında gelişmelerini sağlamak,
• Yasal gerekliliklere ve diğer uluslararası standartlara uygun çalışma ortamı sağlamak,
• Sürekli gelişimi, devamlılığı ve tutarlılığı sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra çevreyi korumak Med Danışmanlığın yapı taşlarındandır verdiği hizmetleri çevreci bir çalışma prensibiyle sunar, çevre sağlığını insan sağlığı kadar önemli tutar. Yapılan düzenlemeleri sürekli gelişim ve devamlılık prensipleri çerçevesinde yeni yöntemler ile destekler. Tüm çalışma ekibinin çevresel duyarlılıklarını geliştirecek eğitimler vermeyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik bilinçli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefler.

Bu hususta:

• Hava, su ve toprak kirliliğini mümkün olduğunca azaltmak, yaşadığımız çevreyi korumak,
• Çevreye olumsuz etkileri engellemek için atık oluşumunu en aza indirmek ve yok etmek,
• Atıkları tekrar değerlendirerek mümkün olduğunca geri dönüşümünü sağlamak,
• Geri dönüşüm sağlanamayan atıkların ise yasal kurallara ve uluslararası standartlara uygun şekilde yok edilmesini sağlamak,
• Karbon salımını azaltmak için çalışmalar yapmak,
• Doğal kaynakların ve malzemelerin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
• Çalışanlara gerekli eğitimleri vererek çevre ve iş güvenliği bilinci kazandırmak,
• Acil durumlarda çevreyi korumak için uygulanacak çeşitli kurallar ve talimatlar uygulamak MED DANIŞMANLIK önceliğidir.

WhatsApp chat