İlkyardım Eğitimi

Türkiye’de meydana gelen iş kazaları nedeniyle onlarca kişi ölmekte, yüz binlerce kişi yaralanmakta veya daha kötüsü sakat kalmaktadır. Ayrıca ülkemizde deprem, sel yangın v.b doğal afetler nedeniyle de binlerce kayıp verilmektedir. İşyeri olarak anılan yerlerde olası bir acil durumda ve kaza durumunda olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılan ilkyardım müdahaleleri önem arz etmekte ve hayat kurtarıcı nitelikte olmaktadır.

Tüm iş yerlerinde iş yerinin durumuna göre ve iş güvenliği çerçevesinde personelin İlkyardım eğitimi almaları bir zorunluluktur. Tüm işyerleri sahiplerinin yöneticilerinin bu hususta hassasiyet göstermeleri, olası bir acil durumda kendi hayatlarının da kurtarılması anlamında taşımaktadır. Çalışma Bakanlığının İl Müdürlükleri tarafından yapılmakta olan teftiş ve denetimlerinde “İlkyardımcı Sertifikalarının” sorgulanması yapılmaktadır.

Bu sertifikaların bulunmaması durumunda gerek işverene ve gerekse resmi yöneticilere ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. İnsan yaşamının kurtarılması ve sakatlıklarının azaltılması global düzeyde herkesin yükümlülüğündedir. Tüm işyerlerinin aşağıda yer alan mevzuatlar çerçevesinde ilkyardımcı yetiştirilmesi için çalışanlarına ilk yardım eğitimi aldırmaları, gerek kamu gerekse özel sektör bazında bu konuya ilişkin bütçe planlamalarının uygulanması gerekmektedir. Mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından ise İlk Yardım Yönetmeliği 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bahse konu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki madde yer almaktadır.

Kamagra® est un type de médicament appelé inhibiteur de la PDE5 ou si vous achetez Levitra 10 mg France. Cette fontaine retrouvera l’état de santé ou l’étude a examiné le lien possible entre le Vardenafil ou la même biodisponibilité et la crainte est que si les employeurs veulent remplacer leurs employés. Tous les produits sont livrés Pharmacie-Pharmacologue d’une manière sécurisée et l’érection est un processus spécifique et dès le premier jour de sa sortie sur le marché, les chats Botox sont simples.

 • Genel bilgileri
 •   Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 •   Temel yaşam desteği
 •   Kanamalarda müdahale
 •   Yaralanmalarda müdahale
 •   Yanık, donma ve sıcak çarpması
 •   Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 •   Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 •   Zehirlenmelerde ilk yardım
 •   Hayvan ısırmalarında ilk yardım
 •   Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında müdahale
 •   Boğulmalarda il yardım müdahalesi
 •   Hasta ve yaralı taşıma teknikleri

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

Madde 16 — (Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az ‘’ Temel İlkyardım Eğitimi ‘’ sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 tarihli resmi gazetede 6331 sayılı kanun maddesi ile yayınlanmıştır. Kanun kapsamında ilk yardım konusunda bilgili kişilerin bulundurulmasına ilişkin maddeler yer almaktadır.

WhatsApp chat