Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvacı

Sıva işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

KURS SÜRESİ 40 SAAT

Sıva işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat